วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นนโยบายการให้และรับของขวัญในเทศกาลตามธรรมจรรยา (No Gift Policy) (323 KB.)