วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
นโยบาย No Gift Policy
นโยบาย No Gift Policy
 
 


นโยบายการให้และรับของขวัญในเทศกาลตามธรรมจรรยา (No Gift Policy) (323 KB.)
นโยบายการให้และรับของขวัญในเทศกาลตามธรรมจรรยา (No Gift Policy) พ.ศ.2566 (352 KB.)
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy (622 KB.)
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy (401 KB.)