วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
นโยบาย No Gift Policy
นโยบาย No Gift Policy
 
 


นโยบายการให้และรับของขวัญในเทศกาลตามธรรมจรรยา (No Gift Policy) พ.ศ.2566 (352 KB.)
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy (622 KB.)
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (554 KB.)
รายงานการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (274 KB.)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (149 KB.)
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (287 KB.)
รายงานผลตามนโยบาย No gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (151 KB.)