วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
 
 

แผนดำเนินการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนดำเนินการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนดำเนินการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566