วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
 
 

แผนดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566