วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 
 


ข้อมูลสถิติการให้บริการ แบบ walk in พ.ศ.2566 (149 KB.)
ข้อมูลสถิติการให้บริการ แบบ E-service พ.ศ.2566 (127 KB.)