สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง เปิดให้ประชาชนทั่วไปออกกำลังกายด้วยการเดินได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 
 


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) (1.76 MB.)