วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
 
 


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) (1.76 MB.)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง (1.24 MB.)