วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
 


รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 (41 KB.)
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 (41 KB.)
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 (109 KB.)