วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
สถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจของหน่วยงาน
สถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจของหน่วยงาน
 
 

สถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจของหน่วยงาน พ.ศ. 2565

สถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจของหน่วยงาน พ.ศ. 2566