วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 

คู่มือการบริการประชาชน เทศบาลตำบลสันทรายหลวง

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน