วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

วัดโจ้สังวรวนาราม

อารามบ้านโจ้ หมู่ 5 ตำบล สันทรายน้อย อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่ เริ่มแรกมื่อประมาณเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2537 ได้มีนายสังวร รังษี ซึ่งได้อยู่บ้านท่านกระดาษ ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ ได้มีความคิดเห็นว่า บ้านโจ้ หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่ ยังไม่มีที่ประกอบศาสนกิจทางศาสนา ซึ่งต่อไป บ้านโจ้ ก็ได้เจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ฉะนั้นจึงได้มีจิตเจตนา ทำบุญบริจาคที่ดินซึ่งได้ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 มีเนื้อที่ 3 งาน 30 ตารางวา เพื่อจัดตั้งเป็นที่พักสงฆ์ไว้ทำศาสนกิจ หมู่ 5 บ้านโจ้ จึงได้ติดต่อพ่อหลวง ใจคำ สร้อยสังวาลย์ เพื่อที่จะมอบที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 35563 เล่มที่ 356 หน้า 63 ตำบลสันทรายน้อย ให้จัดตั้งเป็นที่พักสงฆ์ ดังนั้นจึงพากันไปติดต่อพ่อหลวงจันทร์ตา จันทร์ผา กับ คณะศัทธา หมู่ 5 เพื่อประชุมหารือในการจัดสร้าง ต่อมาเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2537 ได้ทำการวางศิลาฤกษ์ จัดสร้างศาลา และต่อมาได้มีผู้มีจิตศัทธาได้ซื้อที่ดินถวายอีก ทางที่ประชุมเห็นควรนิมนต์ พระบุญฤทธิ์ ทิระธัมโม มาเป็นประธานสงฆ์องค์แรก จนถึงปี พ.ศ. 2541 รูปที่ 2 พระอธิการอานนท์ ปัญญาปทีโป ตั้งแต่ พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2544 รูปที่ 3 พระอธิการสำราญ สุจิตโต (รังษี) เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน และต่อมาพระสำราญ สุจิตโต (รังษี) พร้อมทั้งคณะศัทธา หมู่ 5 บ้านโจ้ จึงพร้อมใจกันขออนุญาติจัดสร้างวิหารและวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2544 และได้สร้างกุฏิสงฆ์ขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2547 และได้สร้างศาลาบำเพ็ญบุญขึ้น วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2547

พระประธานภายในอุโบสถรูปวาดฝาผนังในอุโบสถ


เจดีย์ภายในบริเวณอารามบ้านโจ้