วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

วัดแม่ย่อย

วัดแม่ย่อย ตั้งอยู่เลขที่ 65 (200) บ้านแม่ย่อย ถนนสันทราย – พร้าว หมู่ที่ 1 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 41 ตารางวา น.ส. 3 อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 72 เมตร จดบ้าน ทิศใต้ประมาณ 84 เมตร จดลำเหมือง มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 82 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ แบบล้านนาไทย ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ กุฏิสงฆ์ ศาลาบาตร และโรงครัว ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูปแลเจดีย์

วัดแม่ย่อย ตามที่แจ้งในทะเบียนวัดของจังหวัด ตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2275 ได้รับพระราชทานสิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2466 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระอธิการสิทธิ อินทโร พ.ศ. 2405 – 2436 รูปที่ 2 พ.ศ. 2474 – 2501 รูปที่ 4 พระอธิการสมนึก สมาจิตโต พ.ศ. 2502 – 2508 รูปที่ 5 พระอธิการคำตัน สิริธมโม พ.ศ. 2509 - 2527

พระประธานภายในอุโบสถ


เจดีย์ภายในบริเวณวัดแม่ย่อย