วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

ศูนย์ปลอดภัย (พักพิงและพักผ่อน) จากวิกฤติหมอกควัน ปี พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลสันทรายหลวงจัดพื้นที่เซฟตี้โซนให้พักผ่อนหลบพิษหมอกควัน เทศบาลตำบลสันทรายหลวง โดยนายนที. ดำรงค์ นายกเทศมนตรี ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.  รพสต ในพื้นที่ และภาคประชาชน เปิดศูนย์และพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นละอองและหมอกควัน ของเทศบาลฯ  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารฟิสเนส ของเทศบาล เพื่อเป็นพื้นที่รองรับประชาชนในการจัดกิจกรรม ที่มีความปลอดภัย. และยังจะขยายพื้นที่ไปย...
[14/01/2563] :: View 62
ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 1 มกราคม 2563
วันที่ 1 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 129 รูป โดยมีประชาชนที่สนใจจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ และร่วมบริจาคสมทบทุนในการจัดหาผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ (แพมเพิส) เพื่อผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ...
[02/01/2563] :: View 35
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ต้อนรับนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง  ต้อนรับนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ - เยี่ยมชมสวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ - ท้องถิ่นถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ นำเรียนถึงความก้าวหน้าของโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศพระราชพิธีบร...
[23/12/2562] :: View 67
กิจกรรมเพิ่มทักษะส่งเสริมอาชีพ "การจัดทำผ้ามัดย้อม " ประจำปี 2562
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดทำโครงการเพิ่มทักษะส่งเสริมอาชีพ การจัดทำผ้ามัดย้อม ประจำปี 2562 โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วม ...
[18/12/2562] :: View 48
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลสันทรายหลวงจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562...
[17/12/2562] :: View 39
กิจกรรมวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่  ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ...
[09/12/2562] :: View 72
กิจกรรมวางพานพุ่ม และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ร่วมวางพานพุ่ม และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
[05/12/2562] :: View 39
เทศกาลโคมไฟล้านนาประตู๋ปาเมืองสันทราย ประจำปี 2562
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดโครงการเทศกาลโคมไฟล้านนาประตู๋ปาเมืองสันทราย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ แผนที่จัดงาน https://www.youtube.com/watch?v=5H57mbKl-WA https://www.youtube.com/watch?v=77C5Lxyn2dk คลิปมุมสูงบริเวณสวนสาธารณะ ...
[08/11/2562] :: View 157
ประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแก่ชุมชนในการจัดการแรงงานข้ามชาติ เพื่อสร้างความปรองดองในท้องถิ่น
มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา จัดการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแก่ชุมชนในการจัดการแรงงานข้ามชาติ เพื่อสร้างความปรองดองในท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงาน ประชานในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ...
[07/11/2562] :: View 76
โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะส่งเสริมอาชีพ การทำโคมไฟล้านนายี่เป็ง การทำผางประทีป ประจำปี พ.ศ.2562
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะส่งเสริมอาชีพ การทำโคมไฟล้านนายี่เป็ง การทำผางประทีป เพื่อเพิ่มทักษะ และส่งเสริมอาชีพภายในชุมชน รวมทั้งทำนุบำรุงอนุรักษ์ สืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วม...
[05/11/2562] :: View 64
 
  :: หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8