วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ได้จัดทำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาสวนสาธารณะและบริเวณลำน้ำโจ้ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง โดยมีวัตถุประสงค์ในส่งเสริมการส่วนร่วมภาคประชาชนกับงานสิ่งแวดล้อมชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้ การทำงานร่วมกันสังคมให้เกิดการรับรู้เข้าใจในวงกว้างต่อบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลสนับสนุนจนเกิดความตระหนักถึงการช่วยเหลือเพื่อให้เกิดความรู้รักสามัคคี ประสานการปฏิบัติงาน และก...
[30/04/2562] :: View 475
โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2562
[24/04/2562] :: View 484
อปพร.ร่วมใจป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดโครงการ อปพร. ร่วมใจป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ปฏิบัติงานในวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 (7 วันอันตราย) โดยกำหนด 4 จุดบริการประชาชน โดยมีกิจกรรมดังนี้               - ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนขับขี่ปลอดภัย 7 วันอันตราย บริเวณทางโค้ง ,ทางแยก ,จุดเสี่ยง ที่อาจจะก่อให้เกิดอ...
[17/04/2562] :: View 648
ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย สงกรานต์คลายร้อน เล่นน้ำเย็นกาย เย็นใจ ในลำน้ำโจ้
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดโครงการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย  สงกรานต์คลายร้อน เล่นน้ำเย็นกาย เย็นใจ ในลำน้ำโจ้ ระหว่างวันที่ 13 - 14 เมษายน 2562 โดยมีกิจกรรม ดังนี้             ประเภทกิจกรรมส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรม               ...
[17/04/2562] :: View 557
โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข ประจำปี 2562 "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า"
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดจัดโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข ประจำปี 2562 "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า" เพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรค และให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการเตรียมการป้องกันโรค โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กุล่มพลังมวลชน และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง...
[14/02/2562] :: View 524
เทศบาลตำบลสันทรายหลวงรับการประเมินแผนการดำเนินงานพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2561
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง โดยนายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลัสนทรายหลวง ประธานโครงการกล่าวต้อนรับคณะประเมิน พร้อมทั้งบรรยายแผนการดำเนินงานพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2561 ตามหลักเกณฑ์การประเมินพื้นที่สีเขียวในเมือง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 ...
[04/02/2562] :: View 726
กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2562
วันที่ 1 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 129 รูป โดยมีประชาชนที่สนใจจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ และร่วมบริจาคสมทบทุนในการจัดหาผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ (แพมเพิส) เพื่อผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่...
[01/01/2562] :: View 605
ต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมคณะผู้ตรวจเยี่ยม
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ร่วมต้อนรับนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดกิจกรรม 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกต้นรวงผึ้ง ณ บริเวณเทศบาลตำบลสันทรายหลวง และตรวจเยี่ยมโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจท้องถิ่น ณ ลำน...
[02/12/2561] :: View 768
ดอกไม้บาน งานโคมล้านนาประตู๋ป่าเมืองสันทราย
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดกิจกรรมในชื่อ “ดอกไม้บาน งานโคมล้านนาประตู๋ป่าเมืองสันทราย” วันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง...
[21/11/2561] :: View 722
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้าง ในการนี้ นายสุพจน์ ลิ้มวณิชย์กุล ปลัดเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เป็นตัวแทนในการวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 2561...
[23/10/2561] :: View 763