วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด "สวนสาธารณะเทศบาลสันทรายหลวง" [07/12/2566]

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด "สวนสาธารณะเทศบาลสันทรายหลวง" โดยมีนายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรในพื้นที่อำเภอสันทราย เฝ้ารับเสด็จฯ ณ สวนสาธารณะเทศบาลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่