วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

การติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ฯ โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน [13/02/2567]

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีการลงพื้นที่สำรวจการจัดทำถังขยะเปียกของครัวเรือนในพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง และได้ให้คำแนะนำพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์