วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดหนองคาย [09/02/2567]

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น.เทศบาลตำบลสันทรายหลวง นำโดย นายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

จังหวัดหนองคาย ซึ่งได้มาศึกษาดูงานเรื่อง "การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียว" 

โดยได้รับฟังบรรยายสรุปและลงพื้นที่ดูสถานที่จริงบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง