วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

เชิญชวนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
เชิญชวนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่...
[10/07/2560] :: View 1297
เทศบาลตำบลสันทรายหลวงเข้ารับการประเมิน LPA 2560
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลสันทรายหลวงเข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560
[04/07/2560] :: View 1027
โครงการร่วมใจปรองดองสมานฉันท์เพื่อชุมชนเข้มแข็ง รุ่นที่2
ระหว่างวันที่ 26  - 30 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูภูมิประเทศ ภายใต้โครงการร่วมใจปรองดองสมานฉันท์เพื่อชุมชนเข้มแข็ง รุ่นที่2...
[26/06/2560] :: View 862
โครงการร่วมใจปรองดองสมานฉันท์เพื่อชุมชนเข้มแข็ง รุ่นที่1
ระหว่างวันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูภูมิประเทศ ภายใต้โครงการร่วมใจปรองดองสมานฉันท์เพื่อชุมชนเข้มแข็ง รุ่นที่1 ...
[19/06/2560] :: View 857
กิจกรรมการอบรมเพื่อร่วมใจปรองดองสมานฉันท์เพื่อชุมชนเข้มแข็ง
[19/06/2560] :: View 908
กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม "การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์" ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันทรายหลวง โดยคุณนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง เป็นประธานเปิดโครงการฯ...
[07/06/2560] :: View 936
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560
วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ได้จัดโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ และกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่สวนสาธารณะ เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญในการการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว ...
[10/05/2560] :: View 1184
วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง กำหนดจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยนายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย ประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมฯ...
[20/03/2560] :: View 979
รวมพลังสืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
กิจกรรม "รวมพลังสืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง" และพิธีเปิดโรงเรียน อสม.ต.สันทรายหลวง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2560 ณ ลานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง...
[29/01/2560] :: View 1169
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
วันที่ 20 มค 2560 เวลา 20.00 น. ได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ นำโดย นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย เป็นประธานในพิธี และมีนายนที ...
[20/01/2560] :: View 910