วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดกิจกรรมร่วมมือร่วมใจ หยุดยั้งภัย "ไข้ซิกา" BIG CLEANING DAY
วันที่ 9 กันยายน 2559 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดกิจกรรมร่วมมือร่วมใจ หยุดยั้ง ภัย "ไข้ซิกา" BIG CLEANING DAY ทุกที่ ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน โดยมีนายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม...
[12/10/2559] :: View 1095
เทศบาลตำบลสันทรายหลวงต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจาก หลักสูตรบริหารงานยุติธรรมระดับสูง ยธส.7 กระทรวงยุติธรรม
วันที่ 19 สิงหาคม 2559 คุณนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง กล่าวต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจาก หลักสูตรบริหารงานยุติธรรมระดับสูง ยธส.7 กระทรวงยุติธรรม...
[11/10/2559] :: View 1125
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา
วันที่ 12 สิงหาคม 2559 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ ลานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง...
[12/08/2559] :: View 1079