วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
[14/06/2562] :: View 98
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
[06/06/2562] :: View 79
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562
[06/06/2562] :: View 83
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
[03/06/2562] :: View 79
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
[03/06/2562] :: View 57
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562
[07/05/2562] :: View 117
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 2562
[07/05/2562] :: View 102
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนัง คสล.หมู่ที่6 บ้านสันทรายทอง(บริเวณลำเหมืองโจ้ศูนย์นิสสันต่อพนังตรงข้ามบ้านสันทรายไอซ์แลนด์)
[11/04/2562] :: View 99
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนัง คสล.หมู่5 บ้านท่อ(สะพานหลังหมู่บ้านปวริศาถึงสะพานสุสานสันทรายหลวง)
[11/04/2562] :: View 108
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562
[10/04/2562] :: View 117