วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รางเปิด) บ้านแม่ย่อยเหนือ หมู่ 1 ต.สันทรายน้อย บริเวณลำเหมืองสาธารณะต่อพนังเดิมถึงด้านหลังสำนักงานเทศบาล
[16/09/2562] :: View 4
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
[16/09/2562] :: View 2
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้ติดตั้งบนรถเทรลเลอร์ลากจูง 2 ล้อ สามารถเคลื่อนย้ายได้ ้เครื่องยนต์มีกำลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า 24 แรงม้า
[06/09/2562] :: View 8
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
[05/09/2562] :: View 18
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[05/09/2562] :: View 17
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562
[02/09/2562] :: View 15
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2562
[02/09/2562] :: View 14
เชิญชวนบุคคลและนิติบุคคลธรรมดาขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับจ้าง เขียนแบบ ออกแบบ ประมาณราคางานอาคาร
[15/08/2562] :: View 22
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
[02/08/2562] :: View 35
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
[02/08/2562] :: View 34
 
  :: หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8