วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาที่ดินและต่อรองราคาที่ดิน เพื่อกิจการของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ต.สันทรายน้อย
[09/10/2562] :: View 111
ประการศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยการจัดเก็บ ขน ฝังกลบ ทำลาย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ภายในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
[04/10/2562] :: View 117
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562
[02/10/2562] :: View 144
งบทดลอง ประงบประมาณ 2562 ณ 30 กันยายน 2562
[02/10/2562] :: View 122
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล กองคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 25 กันยายน 2563 (ระยะเวลา 12 เดือน)
[01/10/2562] :: View 108
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
[01/10/2562] :: View 19
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
[01/10/2562] :: View 59
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[30/09/2562] :: View 7
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[26/09/2562] :: View 114
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รางเปิด) บ้านแม่ย่อยเหนือ หมู่ 1 ต.สันทรายน้อย บริเวณลำเหมืองสาธารณะต่อพนังเดิมถึงด้านหลังสำนักงานเทศบาล
[16/09/2562] :: View 131