วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

ประกาศผู้ชนะ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนโอเวอร์เลย์(แอสฟัลท์ติก) บ้านแม่ย่อยใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลสันทรายน้อย บริเวณสามแยกบ้านแม่ย่อยใต้ถึงเชื่อมต่อทางหลวงสายเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด
[24/06/2563] :: View 73
ประกาศผู้ชนะ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น บ้านเด่นสันคะยอม หมู่ 8 ตำบลสันทรายน้อย บริเวณที่ตั้งอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
[23/06/2563] :: View 64
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563
[15/06/2563] :: View 341
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤภาษคม 2563
[04/06/2563] :: View 74
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
[04/06/2563] :: View 68
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563
[01/05/2563] :: View 99
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563
[01/05/2563] :: View 87
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ห้วง เดือน ตุลาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ห้วง เดือน ตุลาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2562 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2562 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563 ...
[01/05/2563] :: View 72
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 รายงานสรุปผลการดำเนินการจ...
[01/05/2563] :: View 62
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 15)
[29/04/2563] :: View 63