วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
[03/06/2562] :: View 143
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
[03/06/2562] :: View 109
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562
[07/05/2562] :: View 176
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 2562
[07/05/2562] :: View 163
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนัง คสล.หมู่ที่6 บ้านสันทรายทอง(บริเวณลำเหมืองโจ้ศูนย์นิสสันต่อพนังตรงข้ามบ้านสันทรายไอซ์แลนด์)
[11/04/2562] :: View 156
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนัง คสล.หมู่5 บ้านท่อ(สะพานหลังหมู่บ้านปวริศาถึงสะพานสุสานสันทรายหลวง)
[11/04/2562] :: View 166
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562
[10/04/2562] :: View 177
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2562
[10/04/2562] :: View 162
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
[04/03/2562] :: View 183
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
[04/03/2562] :: View 165