วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 [25/04/2566]


รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 (1.84 MB.)