วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

ประกาศผู้ชนะการประมูลราคา ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ(ขายซาก)
[20/09/2561] :: View 152
ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ 2560
[04/09/2561] :: View 304
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (ไม่มี)
[03/09/2561] :: View 142
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2561
[03/09/2561] :: View 154
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
[16/08/2561] :: View 138
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
[16/08/2561] :: View 157
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561
[16/08/2561] :: View 121
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2561
[16/08/2561] :: View 119
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
[16/08/2561] :: View 125
ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
[10/07/2561] :: View 149