วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

งบทดลอง ประงบประมาณ 2562 ณ 30 กันยายน 2562
[02/10/2562] :: View 151
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล กองคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 25 กันยายน 2563 (ระยะเวลา 12 เดือน)
[01/10/2562] :: View 138
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
[01/10/2562] :: View 46
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
[01/10/2562] :: View 87
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[30/09/2562] :: View 29
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[26/09/2562] :: View 137
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รางเปิด) บ้านแม่ย่อยเหนือ หมู่ 1 ต.สันทรายน้อย บริเวณลำเหมืองสาธารณะต่อพนังเดิมถึงด้านหลังสำนักงานเทศบาล
[16/09/2562] :: View 157
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
[16/09/2562] :: View 141
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้ติดตั้งบนรถเทรลเลอร์ลากจูง 2 ล้อ สามารถเคลื่อนย้ายได้ ้เครื่องยนต์มีกำลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า 24 แรงม้า
[06/09/2562] :: View 127
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
[05/09/2562] :: View 165