วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2563
[01/09/2563] :: View 91
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
[01/09/2563] :: View 42
ขยายเวลาการชำระภาษีที่และสิ่งปลูกสร้างในปี 2563
[31/08/2563] :: View 51
รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
[05/08/2563] :: View 103
ประกาศผู้ชนะการประมูลราคา ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 39 ราย
[04/08/2563] :: View 60
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
[03/08/2563] :: View 43
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฏาคมน 2563
[31/07/2563] :: View 41
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
[14/07/2563] :: View 77
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
[01/07/2563] :: View 59
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563
[01/07/2563] :: View 63