วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ห้วง เดือน ตุลาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ห้วง เดือน ตุลาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2562 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2562 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563 ...
[01/05/2563] :: View 33
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 รายงานสรุปผลการดำเนินการจ...
[01/05/2563] :: View 32
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 15)
[29/04/2563] :: View 31
สถานที่รับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
[22/04/2563] :: View 177
การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายหลวงการลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่รับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกร...
[22/04/2563] :: View 487
แนวทางการปฏิบัติการบริจาคอาหารหรือสิ่งของแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
[17/04/2563] :: View 95
บัญชีรายการอาคารชุด ในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
[14/04/2563] :: View 62
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563
[03/04/2563] :: View 75
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563
[31/03/2563] :: View 66
ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส) ประจำปี 2563
[30/03/2563] :: View 68