วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบปนะมาณ 2561
[24/10/2561] :: View 257
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง แบบรายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน
[24/10/2561] :: View 161
ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
[11/10/2561] :: View 99
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561
[09/10/2561] :: View 219
แผนดำเนินงานประจำปี 2562
[01/10/2561] :: View 103
ประกาศผู้ชนะการประมูลราคา ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ(ขายซาก)
[20/09/2561] :: View 221
ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ 2560
[04/09/2561] :: View 395
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (ไม่มี)
[03/09/2561] :: View 198
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2561
[03/09/2561] :: View 228
การสืบสานศิลปวัฒนธรรมการทำ หมากสุ่ม หมากเป็ง และเครื่องสักการะตามประเพณีนิยม
ต้นดอกจะเป็นรูปทรงพุ่มคล้ายดอกบัวตูมหรือรูปทรงวงรีคล้ายไข่ไก่ โดยใช้ต้นกล้วยเป็นหลักในการทำโครงสร้างแต่จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเพื่อให้สามารถรองรับน้ำหนักของดอกไม้และใบไม้ที่ปักลงบนแกนกลางของต้นกล้วย ใบไม้ที่นิยมนำมาประกอบเป็นต้นดอกคือ ใบเล็บครุฑ ต้นดอกของแต่ละชุมชนอาจมีสีสันแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ดอกไม้ที่จะนำมาปักบนพุ่มต้นดอกซึ่งแต่ละชุมชนอาจได้รับการปลูกฝังหรือถ่ายทอดแตกต่างกัน ...
[22/08/2561] :: View 10