วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวถนน หมู่ 4 บ้านสันทรายหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (05 ม.ค. 61)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวถนน หมู่ 4 บ้านสันทรายหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (762 KB.)