วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
[16/05/2562] :: View 16
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
[13/05/2562] :: View 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
[08/05/2562] :: View 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล ม.7 ต.สันทรายน้อย บริเวณลำเหมืองฝั่งบ้านสันคะยอม (ระหว่างพนังเดิมถึงพนังเดิม รพ.สต บ้านสันคะยอม)
[05/04/2562] :: View 46
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาโครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล(รถตู้)
[01/04/2562] :: View 34
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
[26/03/2562] :: View 47
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล. ม.6 ต.สันทรายน้อย บริเวณลำเหมืองโจ้ศูนย์นิสสันพนังเดิมตรงข้ามบ้านสันทรายไอซ์แลนด์
[26/03/2562] :: View 60
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล. ม.5 ต.สันทรายหลวง บริเวณลำเหมืองโจ้ฝั่งบ้านท่อ (สะพานหลังหมู่บ้านปวริศาถึงสะพานสุสานสันทรายหลวง)
[26/03/2562] :: View 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการพนัง ค.ส.ล ม.3 ต.สันทรายน้อย บริเวณลำเหมืองฝั่งพิมุกต์
[25/03/2562] :: View 49
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล ม.7 ต.สันทรายน้อย บริเวณลำเหมืองฝั่งบ้านสันคะยอม (ระหว่างพนังเดิมถึงพนังเดิม รพ.สต บ้านสันคะยอม)
[20/03/2562] :: View 39
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพนัง ค.ส.ล หมู่ 3 บ้านสันทรายมูล ต.สันทรายน้อย บริเวณลำเหมืองฝั่งพิมุกติ์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
[04/03/2562] :: View 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล. ม.5 บ้านโจ้ ต.สันทรายน้อย บริเวณลำเหมืองฝั่งพิมุกต์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
[20/02/2562] :: View 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนัง คสล. ม.3 บ้านสันทรายมูล (หมู่บ้านสันทรายไอซ์แลนด์) ต.สันทรายน้อย บริเวณลำเหมืองโจ้ตั้งแต่สะพานไอซ์แลนด์-สะพานไทยสันทรายฝั่งหมู่บ้านสันทรายไอซ์แลนด์
[20/02/2562] :: View 61
ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแบบโอเวอร์เลย์ (แอสฟัสติก) ม.9 บ้านสันทรายน้อย ต.สันทรายน้อย บริเวณหลังร้านรับซื้อของเก่าต่อของเดิมหลัง รร.อนุบาลสันทราย
[11/02/2562] :: View 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล. ม.5 บ้านโจ้ ต.สันทรายน้อย บริเวณลำเหมืองฝั่งพิมุกต์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
[05/02/2562] :: View 51
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนัง คสล. ม.3 บ้านสันทรายมูล (หมู่บ้านสันทรายไอซ์แลนด์) ต.สันทรายน้อย บริเวณลำเหมืองโจ้ตั้งแต่สะพานไอซ์แลนด์-สะพานไทยสันทรายฝั่งหมู่บ้านสันทรายไอซ์แลนด์
[05/02/2562] :: View 55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโอเวอร์เลย์ พร้อมงานปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านสันทรายก้อม ม.9 ต.สันทรายหลวง บริเวณซอยแสวงชัย 13 ถึงถนนบ้านสันทรายก้อม
[04/02/2562] :: View 54
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครางการขยายไหล่ ค.ส.ล บ้านป่าลาน ม.2 ช่วงบริเวณหน้าบ้านทรงไทย-ใกล้บ้านนายสุทัศน์ ทนันชัย ต.สันทรายหลวง
[30/01/2562] :: View 53
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแบบโอเวอร์เลย์ (แอสฟัลท์ติก) หมู่ 9 บ้านสันทรายน้อย ต.สันทรายน้อย บริเวณร้านรับซื้อของเก่าต่อของเดิมหลัง รร.อนุบาลสันทราย
[29/01/2562] :: View 44
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโอเวอร์เลย์ (ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) พร้อมงานปรับปรุงรางระบายน้ำ ม.9 ต.สันทรายหลวง บริเวณ ซ.แสวงชัย13 ถึงถนนบ้านสันทรยก้อมถึง ซ.ข้างร้ายก๋วยเตี๋ยว
[21/01/2562] :: View 56
 
  :: หน้า 1 2 3 4 5