วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล.บ้านโจ้ (หมู่บ้านกล้วยไม้) บริเวณลำเหมืองสาธารณะด้านข้างหมู่บ้านใกล้ประตูเปิด-ปิด หมู่ที่ 5 ตำบลสันทรายน้่อย (27 พ.ย. 61)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล.บ้านโจ้ (หมู่บ้านกล้วยไม้) บริเวณลำเหมืองสาธารณะด้านข้างหมู่บ้านใกล้ประตูเปิด-ปิด หมู่ที่ 5 ตำบลสันทรายน้่อย (868 KB.)