วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล. บ้านโจ้ หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย บริเวณลำเหมืองสาธารณะหลังหมู่บ้านกล้วยไม้ (09 ธ.ค. 62)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล. บ้านโจ้ หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย บริเวณลำเหมืองสาธารณะหลังหมู่บ้านกล้วยไม้ (5.45 MB.)