วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU ด้วยวิธีประกวดราคา (30 พ.ย. 60)
ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU ด้วยวิธีประกวดราคา (765 KB.)