วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 
  หัวข้อสนทนา : ปิดทางเข้าออก ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6
ผู้ตั้งหัวข้อ : นายสุวัชชัย ศุภธนาเศรษฐ์
IP : 58.82.183.218
โทรศัพท์ : 0812695524
อีเมล์ : ngeam007@gmail.com
วัน-เวลา : 15 ส.ค. 62 - 12:43 น.
 
     
  ข้อความ : ขอให้พิจารณาระงับการปิดทางเข้าออกศลาอเนกประสงค์ หมู่ 6

ผมนายสุวัชชัย ศุภธนาเศรษฐ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สังกัดกองตรวจมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ เป็นหลานของนางสุนีย์ จันทกูล บ้านเลขที่ 156 หมู่ 6 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการที่เทศบาลฯ จะปิดทางเข้าออกศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ที่มีบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ด้านในสิบหลังคาเรือน ถ้าหากปิดทางไม่ให้สัญจร ประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก จึงเรียนท่านมาเพื่อโปรดพิจารณาหยุดการดำเนินการปิดทางเข้าออกศาลาอเนกประสงค์ดังกล่าว เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนที่จะต้องใช้ช่องทงเข้าออกนั้นด้วยครับ

ขอบคุณครับ
นายสุวัชชัย ศุภธนาเศรษฐ์
0812695524
 
     
แสดงความคิดเห็น / ตอบ
 
ชื่อ *
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน
  
รหัสเจ้าหน้าที่ * :  
  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
 
« กลับไปดูรายการทั้งหมด