วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางปิด บริเวณซอยลุงเต้ย ซอย ๗ (ต่อรางเดิม) ถึงถนนทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ บ้านสันคะยอม หมู่ ๔ (14 พ.ค. 67)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางปิด บริเวณซอยลุงเต้ย ซอย ๗ (ต่อรางเดิม) ถึงถนนทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ บ้านสันคะยอม หมู่ ๔ (128 KB.)