วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overley ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณบ้านปินดกซอย 3 ถึงบ้านเลขที่ 108 หมู่ 8 บ้านปินดก ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (03 ก.ค. 67)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overley ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณบ้านปินดกซอย 3 ถึงบ้านเลขที่ 108 หมู่ 8 บ้านปินดก ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (611 KB.)