วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเเบบ Overley ด้วยเเอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.เเบบปิดบริเวณซอยบ้านสันคะยอมใต้ ซอย 1 ถึงหัวสะพานบ้านสันคะยอมใต้ ซอย 1 หมู่ 7 (03 ก.ค. 67)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเเบบ Overley ด้วยเเอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.เเบบปิดบริเวณซอยบ้านสันคะยอมใต้ ซอย 1 ถึงหัวสะพานบ้านสันคะยอมใต้ ซอย 1 หมู่ 7 (510 KB.)