วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเเบบ Overley ด้วยเเอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบปิด บริเวณซอยทางเข้าหมู่บ้านพิมุกต์ เริ่มช่วงถนนทางหลวงหมายเลข 1367 (03 ก.ค. 67)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเเบบ Overley ด้วยเเอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบปิด บริเวณซอยทางเข้าหมู่บ้านพิมุกต์ เริ่มช่วงถนนทางหลวงหมายเลข 1367 (813 KB.)