วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางเปิด บริเวณลำเหมืองสาธารณะหมู่บ้านพรพิงค์ 2 หมู่ 7 บ้านสันคะยอมใต้ ตำบลสันทรายน้อย ถึงหมู้บ้านพิมุกต์ 6 หมู่ 5 บ้านโจ้ (03 ก.ค. 67)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางเปิด บริเวณลำเหมืองสาธารณะหมู่บ้านพรพิงค์ 2 หมู่ 7 บ้านสันคะยอมใต้ ตำบลสันทรายน้อย ถึงหมู้บ้านพิมุกต์ 6 หมู่ 5 บ้านโจ้ (580 KB.)