วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติดคอนกรีต บ้านต้นซาง หมู่ที่ 7 ตำบลสันรายหลวง บริเวณต่อของเดิมใกล้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ถึงสุดเขตเทศบาล (13 ธ.ค. 61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติดคอนกรีต บ้านต้นซาง หมู่ที่ 7 ตำบลสันรายหลวง บริเวณต่อของเดิมใกล้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ถึงสุดเขตเทศบาล (49 KB.)