วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนโอเวอร์เลย์ (แอสฟัลท์ติก)บ้านสันทรายทอง ม.6 บริเวณหน้าหมู่บ้านสันทรายไอซ์แลนด์ถึงถนนสมโภช 700 ปี ใกล้ศูนย์บริการรถยนต์นิสสันนอร์เวฟ ต.สันทรายน้อย (20 ก.ย. 62)
ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนโอเวอร์เลย์ (แอสฟัลท์ติก)บ้านสันทรายทอง ม.6 บริเวณหน้าหมู่บ้านสันทรายไอซ์แลนด์ถึงถนนสมโภช 700 ปี ใกล้ศูนย์บริการรถยนต์นิสสันนอร์เวฟ ต.สันทรายน้อย (838 KB.)