วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ ค.ส.ล. 1 ชั้น หมู่ที่ 2 บ้านแม่คาว ตำบลสันพระเนตร บริเวณในสุสานบ้านแม่คาว ต.สันพระเนตร (04 ต.ค. 62)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ ค.ส.ล. 1 ชั้น หมู่ที่ 2 บ้านแม่คาว ตำบลสันพระเนตร บริเวณในสุสานบ้านแม่คาว ต.สันพระเนตร (7.48 MB.)
แบบประมาณราคางานก่อสร้าง ปร.4 (658 KB.)