วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโคางการปรับปรุงผิวถนนโอเวอร์เลย์ (แอสฟัลท์ติก) บ้านสันทรายทอง ม.6 บริเวณบ้านสันทรายไอซ์แลนด์ถึงถนนสมโภช 700 ปี (04 ต.ค. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโคางการปรับปรุงผิวถนนโอเวอร์เลย์ (แอสฟัลท์ติก) บ้านสันทรายทอง ม.6 บริเวณบ้านสันทรายไอซ์แลนด์ถึงถนนสมโภช 700 ปี (478 KB.)