วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น หมู่ 4 บ้านสันทรายหลวง ต.สันทรายหลวง บริเวณสุสานบ้านสันทรายหลวง ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร (21 ต.ค. 62)
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น หมู่ 4 บ้านสันทรายหลวง ต.สันทรายหลวง บริเวณสุสานบ้านสันทรายหลวง ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร (7.90 MB.)