วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ ๑ ตำบลสันทรายหลวง บริเวณลานหน้าอาคารเอนกประสงค์ (12 ก.พ. 63)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ ๑ ตำบลสันทรายหลวง บริเวณลานหน้าอาคารเอนกประสงค์ (5.78 MB.)