วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านเด่นสันคะยอม หมู่ 8 บริเวณซอยสันคะยอม 1 (ข้างโรงเรียนวัดสันคะยอม) จำนวน 2 งาน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (26 มี.ค. 63)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านเด่นสันคะยอม หมู่ 8 บริเวณซอยสันคะยอม 1 (ข้างโรงเรียนวัดสันคะยอม) จำนวน 2 งาน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (5.55 MB.)