วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

โครงการก่อสร้างพนัง คสล บริเวณลำเหมืองสาธารณะข้างร้านขายของชำ เลขที่ 101 หมู่ 1 บ้านทุ่งยาว ตำบลสันทรายหลวง (06 ม.ค. 64)
โครงการก่อสร้างพนัง คสล บริเวณลำเหมืองสาธารณะข้างร้านขายของชำ เลขที่ 101 หมู่ 1 บ้านทุ่งยาว ตำบลสันทรายหลวง (5.44 MB.)
แบบแปลน (1.06 MB.)
สรุปผลประมาณการค่างานก่อสร้าง (757 KB.)