วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

โครงการก่อสร้างพนัง คสล. บริเวณลำเหมืองแม่แก๊ด (ช่วงตั้งแต่สะพานหลังบ้านทรงไทยถึงข้างรีสอร์ทในสวนสัก) หมู่ 2 บ้านป่าลาน ตำบลสันทรายหลวง (06 ม.ค. 64)
โครงการก่อสร้างพนัง คสล. บริเวณลำเหมืองแม่แก๊ด (ช่วงตั้งแต่สะพานหลังบ้านทรงไทยถึงข้างรีสอร์ทในสวนสัก) หมู่ 2 บ้านป่าลาน ตำบลสันทรายหลวง (5.35 MB.)
แบบแปลน (976 KB.)
สรุปผลประมาณการค่างานก่อสร้าง (772 KB.)