วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประกาศผู้ชนะ โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล. บริเวณลำเหมืองสาธารณะ (ช่วงต่อพนังเดิมหลังหมู่บ้านสันทรายวิลเลจถึงหมู่บ้านพิมุกต์) หมู่ 3 บ้านสันทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย (02 ก.พ. 64)
ประกาศผู้ชนะ โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล. บริเวณลำเหมืองสาธารณะ (ช่วงต่อพนังเดิมหลังหมู่บ้านสันทรายวิลเลจถึงหมู่บ้านพิมุกต์) หมู่ 3 บ้านสันทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย (313 KB.)