วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล. บริเวณลำเหมืองโจ้ (ฝายชะลอน้ำจุดที่ 4 ถึงฝายชะลอน้ำจุดที่ 5) หมู่ 4 ตำบลสันทรายหลวง (08 ก.พ. 64)
ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล. บริเวณลำเหมืองโจ้ (ฝายชะลอน้ำจุดที่ 4 ถึงฝายชะลอน้ำจุดที่ 5) หมู่ 4 ตำบลสันทรายหลวง (310 KB.)