วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ ซอย 5 (วัดแม่คาว) หมู่ 2 บ้านแม่คาว ตำบลสันพระเนตร (09 ก.พ. 64)
ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ ซอย 5 (วัดแม่คาว) หมู่ 2 บ้านแม่คาว ตำบลสันพระเนตร (300 KB.)