วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรังปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ (แอสฟัลท์ติก) บ้านสันคะยอมใต้ หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย บริเวณหน้า กศน. สันทราย (วัดสันคะยอมถึงต่อถนนเดิมใกล้โลตัสสาขาสันทราย) ด้วยวิธีประกวดราคา (18 ก.พ. 64)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรังปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ (แอสฟัลท์ติก) บ้านสันคะยอมใต้ หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย บริเวณหน้า กศน. สันทราย (วัดสันคะยอมถึงต่อถนนเดิมใกล้โลตัสสาขาสันทราย) ด้วยวิธีประกวดราคา (5.79 MB.)
แบบแปลน (2.87 MB.)
สรุปผลประมาณการค่างานก่อสร้าง (1.28 MB.)