วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประกาศเผยแผร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 โครงการ (12 ก.ค. 64)
ประกาศเผยแผร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 โครงการ (320 KB.)